Příručka k usnadnění styku finanční stráže s německými stranami

Název: Příručka k usnadnění styku finanční stráže s německými stranami Autor: JUDr. QUAISSER Rok vydání: Praha 1934 Vydání druhé Počet stran: 160 Vazba: pevná Rozměry:120 mm x 165 mm Do naší rozrůstající sbírky jsme získali tuto útlou publikaci, kterou vlastním nákladem vydal autor, JUDr.Quaisser. Příručka má být nápomocna členům československé finanční stráže. Pro vlastní popis […]

Ruční granát systému ,,Janeček“ – Popis s návodem pro výcvik

Název: Ruční granát systému ,,Janeček“ – Popis s návodem pro výcvik Autor: M.N.O. Zbrojní odbor – Technické oddělení Rok vydání: 1919 Nakladatelství: M.N.O. Zbrojní odbor – Technické oddělení (Tisk ,,Politika“ Praha) Útlá knížečka o 24 stranách s 12 vyobrazeními je zbrojním předpisem pro ruční granáty systému ,,Janeček“. Zbrojní odbor Ministersva národní obrany v něm popisuje […]

1000 slovíček pro československého vojína (německo-česky)

Název: 1000 slovíček pro československého vojína /německo-český Autor: kapitán Robert Zýma Vydal: Knihkupectví Fr.Večeřa v Josefově (schváleno MNO č.j.26.418 přes.pol.ai 1925) Rok vydání: 1925 Rozměr / rozsah: 140mm x 102mm/ 48 stran Národnostní složení Republiky Československé v letech 1918-1938 se odráželo i ve složení armády. Proto se mnozí snažili odstraňovat jazykové bariéry, které tak vznikaly. […]

Bojové plyny a plynové masky (publikace 1937)

Název: Bojové látky a plynové masky (Odborná knihovna Spolku drogistů Československa-1.svazek) Vydal: Spolek drogistů Československa Rok vydání: 1937 Vytiskl: Grafotyp Smíchov, Praha V roce 1937 uspořádal Spolek drogistů Československa kurs o bojových látkách, plynových maskách a úloze drogistů v rámci civilní protiletecké obraně. Vedení spolku se pak rozhodlo vydat tuto publikaci jako pomůcku pro samotné […]

Vojenský zpěvník 1938 (Vojenský ústav vědecký)

Název: Vojenský zpěvník Ilustrace: Oto Matousek Vydal: Vojenský ústav vědecký (schváleno MNO čj.13119-hl. št./5.odděl.1938) Rok vydání: 1938 Vytiskl: Melantrich Praha Místo popisu této útlé knížečky, jsme se rozhodli zveřejnit kompletní přepis ,,Úvodního slova“,které je součástí tohoto zpěvníku. Myslíme si, že to nejlépe vystihne atmosféru doby,ve které vznikl. Úvodní slovo Hudba má rozhodující vliv na duševní […]

Kapesní vojenská příručka 1928 – 29

Název: Kapesní vojenská příručka 1928-29 Autor: škpt.Richard Loschner /škpt. Artur Dostál Rok vydání: 1928 Nakladatelství: Loschner-Dostál, expedice voj.příruček, České Budějovice V prosinci jsme získali tento výtisk Kapesní vojenské příručky, kterou sestavili škpt. Richard Loschner a škpt. Artur Dostál. Nejednalo se o oficiální příručku československé armády nebo Ministerstva obrany. Jednalo se o soukromou iniciativu obou autorů, […]