Návštěvní den 28. října 2017

Den vzniku Československa je pro nás významný den a letos jsme se snažili, aby naše republika dostala od nás pořádný dárek. A díky velké pomoci a nasazení nás a našich přátel z Klubu přátel čs.opevnění Roudnice nad Labem se to povedlo. Tento slavnostní den jsme poprvé otevřeli pro veřejnost další bunkrologický unikát v Sazené a to objekt ve mlýně. Vzhledem k tomu, že mlýn je stále obýván, byla to rekonstrukce náročná. Velké díky patří kolegům z Roudnice, bez nich by to nešlo.

Zájem lidu laického i odborného byl veliký. A to nás těší, protože pro lidi naše muzeum děláme. Událost to byla velká a tak i Česká televize přijela, Kladenský deník a další přijeli, aby o nás referovali.

Sami můžete na fotografiích vidět jak celý den probíhal.

Další informace a postřehy pak naleznete na našem facebookovém profilu:
https://www.facebook.com/ropiksazena.cz/