Pevnostní objekt v barokním mlýně

V Sazené je ještě jeden dochovaný řopík, do nějž sice dlouhá léta nebyl přístup, nicméně dnes už můžeme říci, že přístup je a hned několikrát ročně v rámci Návštěvních dnů muzea v Sazené…

Objekt A1/25a-Z2 byl stejně jako objekt u váhy zpracován v prosinci 1937 a následně byl v lednu 1938 zadán k výstavbě firmě arch. Lakomého z Prahy. Přesné datum betonáže zatím neznáme, ale víme, že tehdejším majitel byl p. JUDr. Žáček, což byl strýc současného majitele p. Ing. Emila Šedivého. Armáda s JUDr. Žáčkem uzavřela nájemní smlouvu na užívání objektu v době trvání 30 let, tedy do roku 1968.

Ve mlýně byla vybudována jednostřílnová pevnůstka se dvěma vchody. Měla za úkol, spolu s objektem u váhy, postřelovat komunikaci vedoucí přes obec od Ledčic dále na Novou Ves. Zajímavostí bezesporu je fakt, že v objektu nebyly mřížové vstupní dveře. První vchod byl z interiéru mlýna a uzavíraly ho pancéřové dveře. Druhý z vchodů byl umístěn na přilehlou dřevěnou pavlač a taktéž byl uzavřen pancéřovými dveřmi. Pod tímto vchodem byl dekl, jenž uzavíral přístup do nouzového výlezu. Ten byl opatřen kramlemi a skrz něj se dalo prolézt do nižších pater budovy a pak úplně mimo budovu. Celou tuto atypickou pevnůstku podpírá skrz dvě patra sloup o rozměru 50×50 cm, který je vespod zakončen betonovou patkou o rozměrech 1×1 m.

Za okupace byl objekt, stejně jako ostatní dochované objekty zabetonován. Při přestavbě mlýna v poválečných letech vzala za své dřevěná pavlač, která byla vyměněna za betonovou. Veškeré pozůstatky po pevnostním objektu byly časem zahlazeny.

Dne 28.10.2016 se započala psát novodobá historie této unikátní pevnostní stavby. Po souhlasu od majitele mlýna v tento den započala parta nadšenců, složená ze členů Pevnostního muzea v Sazené a členů Klubu přátel čs. opevnění v Roudnici nad Labem, s rekonstrukcí pevnůstky. Vzhledem k faktu, že se ve mlýně stále bydlí, chtěli jsme obyvatele obtěžovat pracemi co nejméně. Již na první víkend bylo z interiéru objektu vyrubáno a vynošeno cca 11 tun betonu a suti. Objeveny byly i oboje zachovalé pancéřové dveře a několik dalších drobností. Celkem trvaly rekonstrukční práce 8 dní.

Pevnostní objekt v barokním mlýně byl veřejnosti slavnostně zpřístupněn 28.10.2017 a bude otevírán pro veřejnost max. 3 roka v předem stanovených termínech, které budou vždy nejpozději do konce ledna vyvěšeny.

Objekt je zpřístupněn pouze při oficiálně stanovených dnech sazenského muzea. Mimo tyto dny je pro veřejnost uzavřen!! Respektujte při možné návštěvě soukromí majitelů!!!