Muzeum čs. opevnění Drnov

Dne 30.července 1936 byl zadán k výstavbě firmě ing. Antonín Vopršal z Rakovníka stavební úsek IXb Kladno-sever. Úsek začínal u Vltavy nedaleko Vepřku a pokračoval po hraně svahu údolí Bakovského potoka. Procházela jižně od Velvar a přes Drnov dále na západ, kde jižně od Slaného navazuje na úsek IXa Kladno-jih. Pevnost betonu se v této […]

Muzeum čs. opevnění Doksy

V obci Doksy nedaleko Kladna se nachází další z rekonstruovaných objektů Lo vz.37 na „Pražské čáře“. Objekt byl vybetonován v rámci úseku A-4″Družec“, který byl zadán 24.června 1937. Tento úsek začínal severně od Doks, kde první Obrazekobjekty tvořily druhý sled za objekty sousedního úseku A-32. Linie pak pokračovala přes Doksy a Družec dále na jih […]

Areál čs. opevnění Beroun

V roce 1935 odstartovalo ministerstvo obrany Československé republiky mohutný a zároveň unikátní projekt v historii republiky. Bylo rozhodnuto o výstavbě stovek či tisíců pevností různých typů. Na výstavbě byly zaměstnány desítky firem. Malá a mladá republika podstupovala těžký test. Od 6. června 1937 se výstavba opevnění dotýkala i prostoru města Berouna. Jak později ukázala historie, […]

Muzeum čs. opevnění Bratronice

Bratronice jsou obcí, která neodmyslitelně patří do oblasti Středních Čech a stejně neodmyslitelně od roku 1937 patří i do seznamu obcí a měst, jichž se dotýkala výstavba stálého pevnostního systému proti hitlerovskému Německu. Ve čtvrtek 24. června 1937 byl zadán firmě Ing. Jaromír Dajbych z Kutné Hory jeden ze stavebních úseků tzv. Pražské čáry, A-4 […]