Muzeum čs. opevnění Doksy

V obci Doksy nedaleko Kladna se nachází další z rekonstruovaných objektů Lo vz.37 na „Pražské čáře“. Objekt byl vybetonován v rámci úseku A-4″Družec“, který byl zadán 24.června 1937. Tento úsek začínal severně od Doks, kde první Obrazekobjekty tvořily druhý sled za objekty sousedního úseku A-32. Linie pak pokračovala přes Doksy a Družec dále na jih až k Mosteckému mlýnu kde poslední objekty úseku navazovaly na sousední úsek A-5.

Pevnůstka byla vybetonována 14.listopadu 1937. Po vyzrání betonu byla na zkušební kostce namířena hodnota 476 kg/cm2. Původní byla pevnůstka navržena jako typ A-220. Po dodatečné změně byl nakonec realizován typ A-180.V roce 1939 byl interiér pevnůstky zabetonován. K velké radosti současných provozovatelů nebyla otrhána výdřeva. Z interiéru byla před zabetonováním odstraněna část zbývající výbavy. Lapače však kupodivu zůstaly na svém místě. Pevnůstka je od roku 2004 rekonstruována členy KVH Doksy. Objekt má již zcela uvolněný interiér v němž se unikátní dochovala takřka kompletní výdřeva.

Interiér pevnůstky je přístupný ve stejných termínech jako ostatní muzejní objekty na „Pražské čáře“. Díky tomu, že při zabetonovávání interiéru nebyla otrhána vnitřní výdřeva dochovaly se nad střílnami i originální lapače. Periskopové trubice nebyly taktéž poškozeny a dnes je v obou osazen závěs. V levém závěsu je osazena i vložka se zrcátky. Pod střílnami jsou střelecké lavice, které jsou nově vyrobené přesně dle originálu. V chodbičce je vedle vchodové střílny typu 1 osazen na konzolách ventilátor. Pro více informací klikněte zde.