Muzeum čs. opevnění Drnov

Dne 30.července 1936 byl zadán k výstavbě firmě ing. Antonín Vopršal z Rakovníka stavební úsek IXb Kladno-sever. Úsek začínal u Vltavy nedaleko Vepřku a pokračoval po hraně svahu údolí Bakovského potoka. Procházela jižně od Velvar a přes Drnov dále na západ, kde jižně od Slaného navazuje na úsek IXa Kladno-jih.

Pevnost betonu se v této počáteční době výstavby opevnění řídila civilními normami, které stanovovaly hodnotu 200 kg/cm2. Teprve později ŘOP začalo požadovat jako nejmenší možnou pevnost 450 kg/cm2. V roce 1939 byla pevnůstka díky blízké přítomnosti budov samoty Mlýnek ušetřena odstřelu. Trosky jedné odstřelené pevnůstky typu C lze shlédnout cca 100 metrů severně od zrekonstruovaného objektu. Interiér byl následně vyplněn lomovým kamenem a to bylo navíc ještě prolíváno směsí betonu a karbidového vápna.

Objekt se postupně začal ztrácet pod nánosy a náletovými dřevinami. V takovémto stavu pevnůstka zůstala až do roku 1994, kdy započala její rekonstrukce členy Vojenského skanzenu Smečno. Objekt je jedním z nejlépe zrekonstruovaných objektů LO vz.36 v ČR. Pod střílnami, které tehdy ještě nebyly opatřovány lafetami, jsou osazeny dřevěné střelecké stolky. Na levém je v době otevření pro veřejnost postaven originální TK vz.37 na polní trojnožce. Otvory střílen jsou opatřeny originálními posuvnými uzávěrami. Vstup do pevnůstky je možno uzavřít originálními posuvnými plnými dveřmi. Na stěnách je pověšeno potřebné ženijní nářadí a výstroj čtyřčlenné posádky. Pro více informací klikněte zde.