Muzeum čs. opevnění Bratronice

Bratronice jsou obcí, která neodmyslitelně patří do oblasti Středních Čech a stejně neodmyslitelně od roku 1937 patří i do seznamu obcí a měst, jichž se dotýkala výstavba stálého pevnostního systému proti hitlerovskému Německu.

Ve čtvrtek 24. června 1937 byl zadán firmě Ing. Jaromír Dajbych z Kutné Hory jeden ze stavebních úseků tzv. Pražské čáry, A-4 Družec. Jedním o objektů úseku byl i objekt nesoucí označení A4/51/A-200 speciální, jenž byl postaven v termínu od 3. srpna do 25. září 1937. Vzhledem k tomu, že výška náspu a pevnůstky samotné byly téměř shodné, bylo rozhodnuto, že objekt bude vmodelován přímo do náspu silničního tělesa. Protože pevnůstka protíná násep pod úhlem 20 stupňů, bylo nutné objekt prodloužit o středovou místnost v délce cca 6 m. Objekt však vyniká i další zvláštností. Ač je totiž z větší části vybudován v normální odolnosti, jeho pravá část je v odolnosti zesílené. Na levé straně postrádá pevnůstka typické ochranné ucho. To je nahrazeno betonovým tarasem.

Vchod do objektu je umístěn velmi netypicky po pravé straně střílny a je opatřen krátkou zalomenou chodbičkou.

Tato chodbička má navíc ještě protizáplavovou úpravu. Po betonáži byly z objektu zaslány zkušební kostky a byla zjištěna pevnost 387kg/cm2, přičemž minimální odolnost požadována ŘOP byla 450 kg/cm2.

V roce 1939 byla pevnůstka těžce poškozena při pokusech o vytržení střílen. Při těchto pokusech byla výrazně poškozena izolace na stěnách a do objektu začala prosakovat voda. Interiér objektu byl vyplněn lomovým kamenem, překážkovými kolíky a hlínou a to vše bylo prolito velmi kvalitní směsí karbidového vápna, které po těch mnoha letech vyznačuje ještě větší pevnost než-li samotný beton.

V roce 1992 započali členové KVH Praha s náročnou rekonstrukcí této atypické pevnůstky. Nyní již je objekt několik let pravidelně zpřístupňován široké veřejnosti jako muzejní objekt v rámci Dnů otevřených dveří na Pražské čáře. Pro více informací klikněte zde.