Areál čs. opevnění Beroun

V roce 1935 odstartovalo ministerstvo obrany Československé republiky mohutný a zároveň unikátní projekt v historii republiky. Bylo rozhodnuto o výstavbě stovek či tisíců pevností různých typů. Na výstavbě byly zaměstnány desítky firem. Malá a mladá republika podstupovala těžký test.

Od 6. června 1937 se výstavba opevnění dotýkala i prostoru města Berouna. Jak později ukázala historie, výstavba opevnění v tomto prostoru byla mimořádně prozíravá.

Dne 6. června 1937 byl zadán stavební firmě Ing. Jelínek a synové z Berouna stavební úsek B-6 Beroun, jenž spadal do pevnostní linie Pražská čára. Úsek čítal 66 pevnůstek a VSD tu prováděl kpt. pěch. Ferdinand Ticha z p. pl. 38.

Jedním z vybudovaných objektů úseku byl i objekt s evidenčním číslem 51. Šlo o typ E, tedy jednostřílnovou pevnůstku pro čelní palbu, která byla vybudována v těsné blízkosti silnice z Berouna na Prahu. Přesné datum betonáže bohužel není známo. Po stavební stránce byla pevnůstka dokončena. Za okupace byla Pražská čára téměř kompletně zničena a objekt “ na Zabitém“ je jediným objektem typu E, který se na Pražské čáře zachoval.

Němci objekt vyplnili lomovým kamenem ze záhozu, zalili betonovou krustou a vchodovou chodbičku včetně všech zevních otvorů napevno vylili betonem. Po válce byl objekt zavážen odpadky, sutí a různým materiálem, až byl nakonec téměř zasypán.

V roce 1999 započala dvojice Martin Nič a Jan Souček s poměrně náročnou rekonstrukcí pevnůstky. Po usilovném vysbíjení interiéru je čekala rekostrukce vnitřní výdřevy, obnovení okolí pevnůstky a v neposlední řadě i rekonstrukce drenáže. Rekonstrukci znesnadnila i potopa, která objekt vodou z polí zatopila při povodních v roce 2002.

Letos na jaře by v oklí pevnůstky obnovena obvodová drátěná překážka a v létě bylo dokončeno maskování z čelní stěny. Maskování na stěně týlové je poměrně dobře zachovalo a tak provozovatelé rozhodli toto maskování zatím ponechat v zachovalém stavu.

Objekt je zpřístupňován veřejnosti několikrát do roka v rámci Dnů otevřených dveří na Pražské čáře. Pevnůstka bývá vyzbrojena TK vz. 37, dále můžete v expozici vidět unikátní a málo viděnou plničku nábojových pásů k tomuto kulometu a další výzbroj a výstroj, která se v objektu měl nacházet v onom pohnutém září 1938. Pro více informací klikněte zde.