Ruční granát systému ,,Janeček“ – Popis s návodem pro výcvik

Název: Ruční granát systému ,,Janeček“ – Popis s návodem pro výcvik
Autor: M.N.O. Zbrojní odbor – Technické oddělení
Rok vydání: 1919
Nakladatelství: M.N.O. Zbrojní odbor – Technické oddělení (Tisk ,,Politika“ Praha)

Útlá knížečka o 24 stranách s 12 vyobrazeními je zbrojním předpisem pro ruční granáty systému ,,Janeček“.
Zbrojní odbor Ministersva národní obrany v něm popisuje jak konstrukci samotného granátu (cvičného i ostrého),
kompletní metodiku výcviku a použití granátu v boji. Bohužel jsme ještě nezjistili jakým způsobem a v jakých počtech byla distribuována na jednotlivé útvary Československé armády.

Obsah:

Část obecná

Ruční granát systému ,,Janeček“
Konstrukce granátu systému ,,Janeček“
Obranný defensifvní granát ,,Janečkův“
Cvičný granát Janečkův
Technika vrhu Janečkových ručních granátů


Instrukce pro výcvik s Janečkovými ručními granáty

Postup výcviku
S ostrými granáty
Přidělování ručních granátů

Seznam vyobrazení:

– Útočný ofensivní granát ,,Janečkův“ – technický výkres
– Pomocný klíč
– Obranný defensivní granát ,,Janečkův“ – technický výkres
– Cvičný granát ,,Janečkův“ – technický výkres
– Uchopení granátu
– Vytáhnutí pojistného klíče
– Vrhání stoje
– Vrhání kleče
– Vrhání leže
– Situace cvičiště
– Technický výkres – Zneškodnění nevybuchlého granátu
– Uspořádaní při odstřelování ,,slepého“ granátu

J.H.