Den čtyřiadvacátý – 5. leden 2008

Na dnešní den připadlo první rekonstrukční hemžení v Novém roce. Sešli jsme se ve složení Aleš Crha, Martin Rajnyš, Michal Pokorný a David Ryšavý, který mezi nás zavítal úplně poprvé. V plánu bylo dokončení repliky výdřevy a vydřevení dveří vedoucích do obecní váhy.

Hlavní, co jsme trošku nečekali, byla neskutečná zima. Docela to v Sazené foukalo a teploměr se usadil na -6 stupních Celsia, což v kombinaci obojího bylo velmi nepříjemné. Tesaři dodrželi slovo a přijeli dodělat výdřevu a náš zbytek se tedy vrhl na zadřevení vchodových dveří do obecní váhy. Po počátečních dohadech bylo rozhodnuto, že budou použity palubky a vruty. Mráz ovšem výrazně tlumil naše pracovní nadšení a tak práce nešla zdaleka tak od ruky jako obvykle.

Čas od času nastala konsultace v interiéru objektu nad pokračujícími pracemi na výdřevě. Kolem půl čtvrté odpoledne byla výdřeva hotova a my se mohli pokochat.. Opticky se interiér trošku zmenšil, neboť prkna byla dávána na latě, takže odskok od stěny byl cca 1 cm, ale už to konečně dostávalo nějakou fazonu.

Na závěr bylo dohodnuto, že další rekonstruknční den bude na přelomu ledna a února, kdy započne rekonstrukce vybavení tak, aby vše bylo připraveno ke květnovému otevření.