Zápisky kronikářovy

Při nekonečném pátrání po čemkoliv týkající se výstavby opevnění z let třicátých minulého století, se mi dostala dostala do ruky i sazenská kronika psaná rukou kronikáře pana Rudolfa Loužeckého. Kronika začíná rokem 1933 a končí rokem 1951. Musím doznat, že jde krásné počtení! Jednak je krásné, že tehdy kronikáři neuniklo nic ze života obce. I to, že se někomu narodila kravka byl počin hodný zápisu do obecní kroniky. Dnes se toho děje tolik, že dřívější kronika, která byla obsahovala třeba i dvacet roků, by dnes obsáhla sotva pět let. Přináším Vám tedy několik výtahů, které se bezprostředně týkají opevnění a dění kolem něj.

1 9 3 6

Výstavbu lehkých objektů vz. 36, která v okolí Sazené probíhala v roce 1936 místní kronika vůbec nezaznamenala. Buď to nepovažovala za důležité, nebo to vojáci dokázali dokonale utajit.

1 9 3 7

19.3. Rolník Antonín Rösler zpozoroval na Vinici dva vyzvědače, kteří tam fotografovali. Šel dolů do vsi a s Antonínem Vosmykem, obchodníkem z č.p. 35 se vrátil k nim. Společně jim odňali fotoaparát a ve vsi je předali vojákům, kteří tu právě byli.

Zajímavé je, že i rok 1937 zůstal v kronice co se týče opevnění nezaznamenán. Těžké je uvěřit, že by výstavbu opevnění, která probíhala obcí, kolem domů, bylo možné tak dobře utajit…

1 9 3 8

31.1. Vojenský erár zbořil hasičské skladiště. Stříkačka s příslušenstvím je umístěna v č.p. 20.

12.2. Odstěhovali se vojáci ze zámku. Přišli 22. září loňského roku a nyní se stěhovali do Žižic.

17.2. Komise vojenská se zástupcem okres. úřadu v Kralupech jednala o náhradě obci za zbořené hasičské skladiště. Obec dostane 6.000 ,- Kč.

21.5. v sobotu byl povoláno ke zvláštní vojenské službě několik místních můžu. Vojáci byli odvoláni z hlídek a na jejich místo přišlo 10 městských strážníků z Prahy. Ubytováni byli v hostinci u Kratochvílů.

30.5. Odešli ze Sazené policejní strážníci a místo nich jsou tu vojáci z Terezína. Konají službu hlídkovou u krytů, ve kterých už je výzbroj. Bydlí v zámku počtem 13.

24.9. Vyhlášena byla mobilisace ráno v půl páté všech vojáků do 40 let. Motorová vozidla budou odevzdána 25.9. v 5 hodin ráno, evidenční koně též, neevidenční budou předvedeni v Kralupech.

26.9. Koní odvedeno 12. V neděli ráno přišlo asi 900 mužů a do Nové Vsi z nich odešlo asi 500 mužů. Budou tu čekati na výzbroj a výstroj. Od 22. září tu byla četa vojáků a kácela stromy podle potoka. Včera a dnes jiná skupina 35 mužů pracovala lopatami a krumpáči na zákopech.

1.10. Odpoledne odstěhovala se 3 rota prý do Prahy. Většinou lidé, kteří mají rodiny na odstoupeném území. Zůstal poručík, jenž předá všechny objekty zítra svému nástupci.

2.10. Přesuny: k nám vojáci oblečeni, od nás dále k Nové Vsi neoblečeni. Naši lidé už nepracují na vojenských pracích. Dostali v sobotu 1. října výplatu od vojenského velitelství za 4 dny po 8,50 ,- Kč, za dva dny nedostali nic.

Nyní končí osudy opevnění, které lze nazvat za příznivé. Výstavba opevnění v okolí Sazené započala rokem 1936 a skončila v květnu 1938. Život opevnění v Sazené, ačkoliv to v té době nikdo ještě netušil, pomalu se chýlil ke konci..

1 9 3 9

19.4. Němečtí vojáci odvezli z krytů větráky, bedny a jiné věci, které tam zůstali od podzimku, na několika nákladních autech vojenských.

21.6. Na katastru sazenském počali odstřelovati kryty. Ve středu 21.6. postupovali od Slaného. Krátce před 8 hodinou ráno lidé vyhodili do povětří kryt na počátku „Hradské“ na kraji vsi do úvozu. Před výbuchem trhavě zatroubili třikrát v přestávkách, v minutě ozvala se rána. Hlavní proud kouře vyrazil, asi za tři minuty, když kouř se při zemi rozptýlil, zatroubili zase třikrát a lidé se šli na tu zkázu podívat zblízka.

1 9 4 2

13.10. Mezi 13 až 13 hodinou trhali kyslíkem kryt v zahradě Kulkově. Střechy nejbližších domů byly poškozeny.

29.10. Trhali kryt na „Hradské“ ve 2 hodiny odpoledne. Byl poslední..

1 9 4 4

1.2. Odstřelovali (trhali) kryt na ostrůvku u Podrackých č.p. 2. Ve vsi dohlíželi na bezpečnost 3 četníci z Nové Vsi. Škoda se nestala nikde, ačkoli kusy létaly k obecní váze a přes zámeckou zahradu k silnici.

Na závěr bych si dovolil jednu nevídanou perličku, která mne upřímně rozesmála. Ona poznámka je v kronice Sazenské datována 27.8.1939.

27.8.1939 Četník vyzval všechny, kdo si na jaře „koupili“ od německých vojáků ruční ventilátor z vojenských krytů, aby jej vrátili a odevzdali na obecním úřadě. Tenkráte jim to prý dovolil, aby je od vojáků kupovali po 50,- Kč, inženýr, ač ventilátor prý má cenu 600 – 700 Kč.

Toliko tedy zápisky ze Sazenské kroniky. Pokusím se získat i zápisky z jiných obecních kronik z okolí, bychom si mohli udělat dokonalý obrázek o tom, jak dění v tehdejší republice vypadalo očima několika kronikářů z Velvarska.