Návštěvní den 25. června 2011

Poslední červnová sobota se celkově nesla v daleko pozitivnějším a příjemnějším duchu a to jak co do počtu návštěvníků, tak do celkové atmosféry celého dne, k níž samozřejmě návštěvníci sami přispěli! Je nutné podotknout, že opětovně naše uniformy obohatil tou svojí Miloš Doležal, který k nám coby US Army jezdí pokaždé v něčem jiném..:-)

Dokonce k nám zavítali i zástupci dvou našich tvrzí Haničky a Stachelbergu..čehož si samozřejmě vážíme. Novinkou pro tento den bylo rozšíření fotografické části na panelech o další dobové fotografie z prvorepublikové Sazené. I expozice v obecní váze se pomalu ale jistě plní a už teď můžeme říci, že to zřejmě nikdy nebude expozice dobové obecní váhy, jak jsme původně zamýšleli, ale bude to “ Prvorepubliková obecní váha s nádechem své doby..“ 🙂