Den sedmý – 22. duben 2007

V pondělí 16. dubna jsem vkládal na ropiky.net inzerát s žádostí o pomoc při rekonstrukci v neděli 22. dubna. Nečekal jsem, že někdo přijede pomoci. Martin nemohl a tak to vypadalo, že na to s Honzou Hajchlem zbydu sám.

Začínalo se tradičně ráno okolo desáté, když najednou zastavil u našeho objektu sympatický pár ( jejich jména mě bohužel časem vypadla). Původně jsem myslel, že jde o návštěvníky, kteří se přijeli podívat, ale ve chvíli, kdy z kufru vybalovali pracovní věci mi bylo jasné, že přijela nečekaná, ale o to příjemnější pomoc.

V plánu na dnešní nebylo nic menšího a namáhavějšího než-li opět sbíjení. Poprvé v životě se mi stalo, že mi na bunkru pomáhala žena! A dobrovolně!!

Tento den už jsme se pomalu dostávali v interiéru v středu objektu. Během dopoledne se nám podařilo odhalit pravou stranu, kde na nás „vykoukla“ sací roura k ventilátoru a také vchodová střílna. Bohužel bez uzávěru.. Nepříjemné pro nás bylo zjištění, že nejsou vůbec zabetonovány konzole na upevnění ručního ventilátoru. To byla první indicie, dle které se dalo soudit, že objekt nebyl dokončen. Datum betonáže tohoto objektu nám dosud není znám, z toho se však dá soudit, že to bylo déle než v zimě 1938.

Nyní už jsme v objektu nacházeli pouze zabetonované pískovcové kvádry. Šlo to velice dobře, neboť pískovcové kvádry se daly ve velké většině odlamovat vcelku, čímž to rychleji ubývalo a nám šla práce dobře od ruky.

Odpoledne se ukázal také Martin Nič. Hromada, která se vršila za objektem už by se dala směle nazvat „novým záhozem“. Dnes také přibylo nálezů. Krom slisované plechovky od papriky, jsme v zadní části interiéru našli podivnou tenkou dřevěnou desku. Po vynesení desky na světlo bylo naše překvapení skutečně velké. Šlo zřejmě o desku sejmutou z bedny od proviantu. Autentičnost zajišťovalo vytištěné datum na desce: 2.10.1938! Nesmím zapomenout, že byla odkryta také druhá vnitřní část střílny, tentokráte ve směru na Novou Ves. Byl to opětovně plodný jak pracovní tak nálezový den..