Den devátý – 12. květen 2007

Sobota 12. května nebyla počasím nijak vlídná, ale pro nás byla velice důležitá. Poprvé se přidal výrazněji do rekonstrukce místní rodák Michal Pokorný. Byli jsme tam jen ve dvou, ale dnes to nebylo nijak důležité, neboť za nás měla pracovat technika..

Díky snaze starosty obce Sazená p. Studeného jsme získali možnost odvézt konečně nechtěný “ zához“, tedy hromadu suti, betonu a pískovce, kterou jsme takřka 4 měsíce vršili vynášením výše uvedeného z nitra objektu. Za pomoci nakladače a valníku s traktorem mohla operace začít. Nákladní valník měl nosnost 7 tun, tak jsme byli zvědaví, kolik jich plných bude.

Když jsme byli už třetího valníku a za objektem zůstávala stále ještě skoro polovina hromady, byl to pro nás mírný šok. Že toho bude tolik opravdu nikdo z nás neočekával. Při nabírání z hromady poškodil nakladač mírně betonový podklad pod blízko stojícími kontejnery s odpadem. Pojednou vznikl nápad kontejnery odstěhovat někam jinam, neboť v roce 1938 tu rozhodně nestály. K mému překvapení starosta reagoval kladně. Měl bych dodat, že již před čtrnácti dny byla z objektu odstraněna poštovní schránka, která zde byla skoro 25 let!

Ke konci odklízení odhalil nakladač další menší nález a to základy sloupu el. vedení, který byl zlikvidován v 90. tých letech minulého století. Tento sloup procházel střechou a byl zanesen již v původních plánech na stavbu objektu z prosince 1937. Pro někoho by to byl nicotný nález, ale pro nás velice příjemný.

Zbývalo pak už jen ve spolupráci s Michalem Pokorným vyčistit a zamést okolí po práci nakladače a upravit značně rozrytou půdu v těsné blízkosti objektu.

Za námi byl vidět další kus práce a my se těšili na další den, kdy budeme zas moci být v Sazené…

V květnu 2007 bylo přistoupeno k odvozu více jak 30 tun suti, betonu a lomového pískovce. To bylo vybouráno a vynošeno z nitra objektu. Toto bylo učiněno za výrazné pomoci starosty Sazené pana Studeného.