Den sedmnáctý – 13. říjen 2007

Dnes ráno jsem musel při pohledu na oblohu zkonstatovat, že nám počasí od začátku rekonstrukce poměrně dosti přeje. Opět bylo krásně slunečně, což se pak o hodně lépe pracuje. Na výzvu, kterou se na server ropiky.net umístil pod názvem “ Sazená volá o pomoc“ zabrali tradiční přispěvatelé pomocnou rukou, takže se nás sešlo poměrně dost. Krom mě se rozhodli podílet Martin Rajnyš, tradičně Michal Pokorný, Honza Hajchl, ale také Pavel Jonáš, Jirka Jindra a svou trochou do mlýna přispěl i Viktor Makarenko.

Martin se rozhodl, že bude modelovat spodní poničené ozuby pod pravou střílnou, Michal si již tradičně vylezl na střechu za doprovodu Pavla. Dopoledne přijel i místostarosta p. Zeman, aby zhotovil velmi precizně nová úžlabí, neboť ty původní jsme museli vyhodit. Kluci na střeše ještě dodělali pár latí a začalo se pokládat. Práce šla od ruky velmi pomalu, neboť jsme čistili tašku po tašce.

Honza Hajchl se jal zatím kopat stružku pro vedení el. kabelu pro vnitřní osvětlení. Bylo nutné vykopat v zemi stružku od vzdálenosti cca 4 metry a v původní omítce poté vyříznout a vysekat drážku až pod otvor pro výdech ventilace.

Martinovi šla práce náramně od ruky, což se dá posoudit na zhotovených fotografiích.

Odpoledne dorazil další pomocník, Honza Souček. Ten přijel pomoci s umísťováním kabelu do země a do drážky a s montáží do elektrické rozvodné skříně.

Na konci dne jsme mohli říci, že odvedená práce byla opravdu na úrovni a bylo jí odvedeno dosti. Sešla se tu dnes asi největší pracovní skupina od začátku rekonstrukce.