Den pětadvacátý – 12. leden 2008

V sobotu 12. ledna nám narozdíl od soboty minulé přálo počasí. Hlavně nebyl takový mráz co minule. Sešla se sestava Martin Nič, Martin Rajnyš, Honza Souček a Aleš Crha. Práce na tento den bylo naplánováno spoustu, tak se mohlo začít.

Zatímco Martin Níč s Honzou započali práce na instalaci elektřiny, resp. na instalaci ventilátoru, já s Martinem Rajnyšem jsme odjeli do nedalekých Veltrus na pilu pro dřevo. Bylo zapotřebí koupit nějaký hranol na zhotovení provizorní podpěry pod ventilátor, neboť zde nikdy nebyly zabetonovány konzole. Dále jsme pořídili fošny o rozměru 33 mm a to na výrobu deklů na střílny dle dobových plánů a také na odřevení dveří.

Honza mezitím jako první vyměnil v obecní váze současné umělé osvětlení za prvorepublikovou lampu, což ihned výrazně změnilo interiér váhy. Poté už se vrhl do pevnůstky na instalaci elektřiny tam. Z přivezeného dřeva byl zhotoven provizorní podstavec pod ventilátor, který zatím není kompletní, neboť mu chybí mřížka. Nutno říci, že řešení tohoto problému se nám docela povedlo. Z dalších prken pak byla dohotovena polička na pistoli pod vchodovou střílnou.

Po vydatném a chutném obědě v naší tradiční restauraci v obci Uhy se oba Martinové pustili do zhotovení improvizovaného stolku pod levou střílnu. Pro úplnost je třeba dodat, že se nejedná o improvizovaný stolek, který jste např. mohli vidět v bývalém muzeu v Karlštejně. Tento stolek je hluboko pod střílnou a popravdě řečeno, dle mého soudu má funkci pouze odkladní.

Něco po čtvrté odpoledne se již rozsvítila elektřina uvnitř pevnůstky a mohu říci, že i po naistalování pravého lapače byl na interiér pevnůstky krásný pohled.

Když se uváží, že teprve za měsíc to bude rok od zahájení rekonstrukce, je vidět za námi kus odvedené práce, neboť že by jí tam bylo zrovna málo, se říci nedá.

Ale jedno musím zopakovat: nemít tak dobré kolegy a kamarády, bylo by to o hodně složitější!