Den osmadvacátý – 29. březen 2008

Na sobotu byla naplanována především betonáž betonové desky nedaleko křižovatky u váhy, na kterou by se měly po zatvrdnutí betonu přemístit odpadové kontejnery, jenž jsou nyní umístěny v těsné blízkosti čelní stěny pevnůstky.

Tentokrát nám přijeli pomoci i další členové KVH Terezín, mimo stabilního Martina Rajnyše. Ze sazenské party byli přítomni Aleš Crha, Michal Pokorný,Martin Nič a také dorazila mikulovská pomoc v podobě Míry Vrby.

Brzy z rána za pomoci starosty p. Studeného a p. Baloga byla nakladačem odrýpnuta část zeminy v místě, kde se měla betonová deska budovat. Poté nastalo dočišťování a čekalo se na příjezd objednaného písku. Já s Martinem Rajnyšem jsme zatím jeli do Ledčic pro cement. Později jsme ještě zajeli do Velvar pro trubku, abychom mohlil vypálit čerstvě natřená dobová kamínka, která se nám podařilo sehnat. Poslední do party přijel po desáté Martin Nič. Ten se spolu s Martinem Rajnyšem vrhl na zhotovování deklů na střílny ( dle původních plánů) a později také vydřevení mřížových vdeří, taktéž dle původních plánů.

Kolem jedenácté přivezli písek, tak se mohlo začít. elektriku jsme si půjčil.i v nedalekých potavinách, míchačku zajistil Michal z místních zdrojů a voda byla čerpána ze zdrojů přírodních, z Bakovského potoka. Na polední čas, který obvykle věnujeme návštěvě pohostinství v obci Uhy, jsme dnes nebrali potaz, neboť prvořadým úkolem bylo vybetonovat onu desku. To se povedlo kolem třetí odpoledne zároveň se zjištěním, že tak půl tuny písku ještě zbylo. Martinové mezitím dokončili dřevěné dekly na střílny a tak se mohlo jít na jídlo. Poprvé jsme však využili služeb nových provozovatelů sazenské hospody. A že nám chutnalo!!

Po návratu z dobrého jídla Martinové zhotovili ještě odřevení mřížových dveří, před pravou střílnu se navezl písek, který terén trošku srovnal. Kluci z roudnice zatím pořádně rozpálil kamínka až co chvíli přehořela trubka komína.

Po tomto dni už prací moc nezbývá, ale ty práce, které zbývají nám musí přát počasí, tak budeme věřit, že přát bude. Do otevření totiž zbývá 63 dnů…