Přepadení celnice Kunštát 2010

V sobotu 19.9.2010 pořádala obec Orlické Záhoří ve spolupráci s Muzeem Pevnost Hanička a klubem VHK ARMFORT Praha druhý ročník historické bojové ukázky z roku 1938 pod názvem Přepadení celnice Kunštát. Aleš Crha z našeho muzea, který je zároveň členem VHK Armfort Praha, u této akce nemohl chybět.

Celá akce vlastně začala již v pátek, kdy si před dobovou zachovalou budovou finanční stráže v dnešním Orlickém Záhoří řekli své ano člen a členka Klubu VHK Armfort. Byla to nádherně dobová svatba se vším všudy. ženich byl oblečen do uniformy desátníka čs. armády, nevěsta do dobových šatů. Nevěstu k oltáři doprovázel dozorce tehdejší finanční stráže a dobovou kulisu dotvářeli členové klubu oblečení do dobových uniforem a to nejen čs. armády a četnictva..

V sobotu od časných hodin bylo co dělat. Instalovala se velmi vydařené repliky protitakových rozschocháčů, hraničních patníků, dobového hraničního sloupu, ale hlavně hraniční závory i se stojany a zídkami. Během dopoledne se také sjížděli další účastníci, byla dovezena také replika jednoduché německé celnice.

Přesně ve 14 hodin započala ukázka klasickým dobovým životem na hranicích republiky z třicátých let..Finanční stráž spolu s četnictvem obsadila hraniční přechod a přísně sledovala a kontrolovala každého, kdo chtěl projít skrze naší hranici. Tu prostořekou paní s dcerami, jenž šla na návštěvu do sousedního Německa, tu vozidlo Tatra, jejíž majitel si jel do Německa pro svoji mladou paní. Množili se ale už i pokusy o narušování klidu na hranicích příšlušníky německých poloveojnských jednotek Freikorps. Zanedlouho byla napadena granátem hlídka u hraničního sloupu, ale za pomocíc kolegů od závory byl první pokus odražen. Záhy dorazilo duržstvo Stráže obrany státu ( SOS) s lehkým kulometem, který našel vzápětí při odražení dalších dvou útoků. Na poslední útok byli Freikorps posíleni o jednotku neměcké Wehrmacht. To už na pomoc dorazilo i posilové družstvo čs. armády. Za dramatických okolností se i tento poslední útok podařilo odrazit. Bohužel euforie z tohoto triumfu nevydrží douho a přichází zpráva o podpisu Mnichovské dohody a odstoupení pohraničí. Vojáci odchází smutně do vnitrozemí s pocitem zaprodanosti, zatímco financové spolu s četníky zůstavají na hranici a čekají na předání území německým úřadům..

Na konci celé ukázky nastoupili všichni účastníci před diváky a čs. jednotky uctili dobové události dáním “ k poctě zbraň“ za tónů čs. státní hymny z roku 1938.

Více fotografií z akce naleznete na stránkách Vojensko-historického klubu Armfort.(více)