Návštěvní a pracovní dny 27. – 28. září 2014

Místo obvyklé soboty, jsme zůstali v Sazené o jeden den déle. Kromě klasického návštěvního dne, nás čekala práce na muzeu a účast na vyjímečné události v Sazené.

V sobotu jsme návštěvníkům představili náš nový exponát – těžký kulomet vz. 33. Díky tomu budeme moci návštěvníkům ukázat, společně s LK vz. 26, vrcholné kousky naší zbrojní výroby co se týče palných zbraní. Kulomet byl nakoupen i díky přispění obce Sazená v čele s úřadujícím starostou panem Nešetřilem. Počasí nám přálo a návštěvníci dorazili v počtu cca 40.

Nedělní dopoledne jsme trávili prací na úpravě okolí našeho muzea. Díky vstřícnosti a pomoci starosty Sazené, pana Nešetřila, jsme opravili obecní lavičky u muzea. Výsledek můžete vidět na fotografiích. Velký obdiv a velký dík si zaslouží náš kolega Láďa Jakubášek, který nejenže připravil nové fošny na lavičky, ale také na opěradla vypálil znak Sazené a Českého lva.

A právě znak obce Sazená byl důvod, proč jsme zůstali odpoledne v Sazené. Po určitých peripetiích byl na vlastní žádost udělen obci oficiální znak a obecní prapor. Zastupitelstvo obce v čele s úřadujícím starostou připravili slavnostní vysvěcení znaku a praporu. Byli jsme požádáni o účast při této ceremonii. Aleš Crha v uniformě Finanční stráže a Láďa Jakubášek v uniformě Armády Republiky Československé, drželi čestnou stráž u znaku a praporu obce. Náš kolega Michal Pokorný jako Sazenský rodák, obdržel čestný úkol jako vlajkonoš. Účasti na této akci si hluboce vážíme! Obec Sazená se pro nás stala druhým domovem. Po ukončení aktu svěcení obecního znaku a praporu jsme se také zúčastnili svěcení studánky svatého Antonína v katastru obce.

Všem návštěvníkům děkujeme za návštěvu a zastupitelstvu obce v čele se starostou panem Nešetřilem za přispění na koupi nového kulometu a možnost zúčastnit se svěcení obecního znaku a praporu jako čestní hosté.