Návštěvní muzejní dny v roce 2023

29. dubna 2023   10 – 17 hodin (otevřeny oba sazenské objekty) 24. červen 2023  10 – 17 hodin (otevřen objekt Váha) 28. září 2023      10 – 17 hodin (otevřen objekt Váha) 28. říjen 2023     10 – 16 hodin (otevřeny oba sazenské objekty) 9. prosinec 2023 10 – 14 hodin (otevřen objekt Váha)