Pevnostní muzeum v sazené

Unikátní objekt, řopík maskovaný jako obecní váha.