Pevnostní muzeum v Sazené

Unikátní objekt, řopík maskovaný jako obecní váha.