Jdi na obsah Jdi na menu
 


Válka Revue červenec-srpen 2011

4. 7. 2011

valka-revue.jpeg  ,,Bunkry Pražské čáry"

   Bc.Martin Brabec

  V nejnovějším čísle časopisu Válka REVUE červenec-srpen 2011, pod tímto titulem vyšel jednostránkový článek. Bohužel Válka REVUE nemá elektronický archív a vzhledem k tomu, že nechceme porušovat autorská práva, rozhodli jsme se vyřešit to prostým přepisem zmíněného článku. Na konci tohoto přepisu pak najdete scan tohoto článku, aby jste viděli i doprovodné fotografie.

 

,,Bunkry Pražské čáry -   Bc. Martin Brabec

    Přes 800 objektů lehkého opevnění v bezprostřední blízkosti Prahy bylo na podzim 1938 připraveno hájit hlavní město před vpádem německých vojsk. Bunkry takzvané Pražské části ale do bojů nikdy nezasáhly, okupační moc je posléze téměř všechny nechala zničit.
                                 
  I dnes po více než 70 letech, najdeme v okolí Prahy několik bunkrů, které v té či oné podobě přečkaly likvidační práce. Některé v rozvalinách, jiné zcela zabetonované. Stále jsou ale připomínkou jedné z klíčových vnitrzemských pevnostních příček, které měly v případě prolomení pohraničních linií zpomalit postup nepřítele. V letech 1936-1938 zde vzniklo 77 objektů vz. 36 a 753 pevnůstek vz. 37 (“řopíků”). Právě široký oblouk vzdálený od Prahy zhruba 30 kilometrů měl být jednou z překážek očekávaného útoku německé armády ve směru od Drážďan. Tento prostor byl přehrazen třemi opevněnými liniemi: na úpatí Krušných hor, podél řek Blšanky a Ohře a půlobloukem v bezprostřední blízkosti Prahy – Pražskou čarou.

A-3(41)B2-80
    Pražská čára zůstala dlouhá léta takřka v zapomnění. Teprve v 80. letech se něktěří nadšenci snažili z archivních materiálů zmapovat průběh linie. Oprava prvního bunkru Pražské čáry začala až v roce 1991, kdy se manželé Krinkeovi z Kladna pustili do rekonstrukce objektu A-3/41/B2-80 (na snímku), který se nachází u zdi zámecké zahrady ve Smečně. Z téměř zcela zabetonovaného objektu bylo nutno vytěžit tuny materiálu. Nyní slouží jako muzeum. Krinkeovi později zrekonstruovali i v této oblasti jediný dochovaný objekt vz. 36, nacházející se nad samotou Mlýnek u Drnu.

A-3(25)A-120Z
    Němci se obávali, že by vnitrozemského opevnění mohli Češi využít v případě povstání. Ihned po obsazení republiky se proto rozhodli tyto linie zničit. Systematická likvidace začala už počátkem léta 1939 a postupně bylo na území protektorátu zničeno 2170 bunkrů. Většina byla odstřelena, a to 70 kilogramy trhaviny, která byla rovnoměrně zavěšena do rohů pod strop. Exploze vytrhla a odmrštila stropní desku a stěny rozevřela do stran. Pozůstatky po tomto způsobu destrukce je možné spatřit dodnes (na snímku objekt A-3/25/A-120Z nacházejícím se mezi Smečnem a Slaným).

A-1/24a/Z1Z
    Skutečná rarita československého předválečného opevnění se nachází v malé obci Sazená nedaleko Velvar. Přímo na návsi byl vybudován atypický objekt A-1/24a/Z1Z, který byl maskován jako obyčejná přízemní budova, dokonce se střechou z červených tašek. K bunkru byla přistavěna obecní váha a místnost pro její obsluhu, takže objekt byl zcela nenápadný. Po náročné rekonstrukci je z něj skvěle vybavené muzeum s pravidelnou otevírací dobou. V sazené vzniklo i unikátní kulometné stanoviště A-1/25a/Z2Z, které bylo vestavěno do zaslepeného okna tamního barokního mlýna.

A-1(48)A-140Z
    Likvidaci Pražské čáry v době protektorátu přežilo do dnešních dní jen 37 objektů vz. 37 a jediný vz.36. Bunkry, které nebylo možné kvůli blízkosti obytných domů či vedení elektrického napětí zlikvidovat odstřelem, byly zabeotnovány. Jeden z takových objektů se nachází například v zahradě u vlečky ve Velvarech (A-1/48/A-140Z). Celý objekt byl až téměř pod strop zaplněn kameny a zalit betonem. Boční střílny byly zcela zahlazeny a takřka splynuly s povrchem objektu. "
   
                                                                                           Válka REVUE červenec-srpen 2011
 

 

valka-revue-.jpeg

 

 

 

 
 

 


Poslední fotografie


Kontakt

Pevnostní muzeum v Sazené z.s.

Nad Nádražím 129
Zadní Třebaň, 267 29

Vlastní muzeum se nachází
v obci Sazená.

+420 737 341 932

ropiksazena@seznam.cz