Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mnichov na Ostravsku - Otakar Káňa

17. 1. 2010

Název: MNICHOV NA OSTRAVSKU ( K událostem roku 1938 ve Slezsku a na ObrazekHlučínsku )

Autor: OTAKAR KÁŇA

Nakladatelství: Krajské nakladatelství v Ostravě

Rok vydání: 1963

ID kód Pevnostního muzea: Sa-KN-15

 

Publikace, které se zabývají regionální historií dávají anonymní datům a faktům historie tvář a jména.  Proto jsme vkládali do této knihy velké naděje. Jedním z hlavních důvodů naší radosti nad získáním této publikace, byl i tzv. ostravský incident ze 7.září 1938, kdy henleinovci vyprovokovali zásah četnictva a my jsme očekávali detailní popis situace či popis chování polské menšiny v těchto krizových chvílích ČSR. Bohužel nás čekalo velké zklamání. Celá publikace je doslova na objednávku tehdejší vládnoucí komunistické strany. Kniha nejde ani číst obvyklým způsobem četby, který byl v letech komunistické diktatury obvyklý. Tedy, že čtenář přeskakoval pasáže komunistické propagandy a věnoval pozornost pouze faktům. Zde je komunistická propaganda přímo včleněna do historických faktů.

Kniha je rozčleněna do sedmi kapitol:

  1. Pole připravené pro rozhodující střetnutí

  2. Vyhlášení  plánů vnitřní reakce a jejich zmaření

  3. Anšlus Rakouska a zmařené naděje fašistické reakce v ČSR

  4. Květen 1938 ve znamení nástupu sjednocených obránců republiky

  5. Heslo ,,21.května“  a nejširší jednota v boji o nový kurs v politice Československa

  6. Vyvrcholení nátlaku¨

  7. Nezdařený puč, pád vlády a kapitulace.

Další naší zklamanou nadějí se staly obrazové přílohy. U publikace zabývající se regionální historií jsme očekávali více příloh, které se budou přímo vázat k dané lokalitě a období. Celkem je zde 12 obrazových příloh na 167 stran knihy a bohužel v nepříliš dobré kvalitě:

  1.Časopis ostravských horníků mobilizuje k odhodlanosti v obraně republiky (pouze titulní strana)

  2.Rozhodná opatření na obranu ohrožené republiky v květnu 1938 (silniční zátaras bez udání místa)

  3. Henleinovci demonstrují pod hesly ,,Heim ins Reich“ (bez určení místa a data)

  4. a 5. Runcimanovy mise zneužívají ke svým cílům proněmecké živly na Hlučínsku, jež jí předávají  ,,Pamětní list“ vypracovaný zakukleným agentem nacismu J.Slaným

  6. Také proněmečtí ,,Šlonzaci“ z Těšínska  se obracejí se svými nadějemi na Runcimana

  7. Ohlas ostravského incidentu henleinovců ze 7. září ve francouzském tisku

  8. Nacističtí exponenti z Hlučínska intervenují 9.září také u Beneše

  9. V Ostravě se spojují téměř všechny české strany a německá sociální demokracie

  k mohutné manifestaci na obranu republiky

  10. Leták Komunistické strany Polska z června 1938 na obranu Československa

  11. V kritické situaci nastupují záložníci s odhodláním a optimismem znovu k obraně hranic    republiky (bez udání místa a data)

  12. Tak nás rozparcelovali v Mnichově imperialističtí rádci ve prospěch fašistických dravců.

 

Tuto knihu bereme pouze jako raritu a důkaz toho, jak se historie dá překroutit a použít pro politické cíle.

 

Poznámka:  jména kapitol a obrazových příloh jsou použita přímo z knihy. U příloh v závorkách jsou námi dané doplňující informace.

 

 
 

 


Poslední fotografie


Kontakt

Pevnostní muzeum v Sazené z.s.

Nad Nádražím 129
Zadní Třebaň, 267 29

Vlastní muzeum se nachází
v obci Sazená.

+420 737 341 932

ropiksazena@seznam.cz