Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mnichov - J.S.Hájek

18. 2. 2010

ObrazekNázev: MNICHOV

Autor: J.S.HÁJEK

Nakladatelství: Státní nakladatelství politické literatury, n.p. v Praze

Rok vydání: 1958

ID kód Pevnostního muzea v Sazené: Sa-KN-09

 

   Pokud jsme si mysleli, že nic horšího než kniha O.Káni – MNICHOV NA OSTRAVSKU neexistuje, pak jsme se hluboce mýlili. Publikace Mnichov od J.S.Hájka zmíněnou knihu předčí ve všech ohledech. V podstatě se z ní dovíme, že mnichovské události jsou dílem západní reakce pod vedením Francie a Velké Británie. Prezident Beneš je zde líčen jako poslušný vykonavatel příkazů z Londýna a Paříže. Hlavním cílem této reakce bylo vmanévrovat Hitlera do války se Sovětským svazem, aby tak Hitler udělal práci za Francii a Británii. Celá kniha má umně vytvořenou konstrukci, která má za cíl zdiskreditovat nejen západní země, ale také prvorepublikové politiky, kteří se buď zaprodali západní reakci či kolaborovali s nacisty. Dokonce i mírová iniciativa prezidenta Roosevelta je zde líčena jako součást plánu západní reakce na zničení Sovětského svazu. Ten jediný Československo bránil svými akcemi na půdě Společnosti národů a intervencemi svým velvyslanců po celém světě. Ten jediný nás v krizových dnech nezradil a stačilo, aby Československo nepřijalo mnichovský diktát a Sovětský svaz by přišel Československu na pomoc. A to i bez toho, aby se zapojila Francie, jak předpokládali vzájemné spojenecké smlouvy. Samozřejmostí je, že Komunistická strana je zde líčena jako jediná, která chtěla bránit republiku, jediná která neobelhávala občany Československa jako to dělali ostatní prvorepublikové strany. Publikace pak končí kapitolou ,,Poučení z Mnichova“, kde se dovídáme, že ani po druhé světové válce západní reakce v čele s USA, nezbavila svých plánů na zničení Sovětského svazu. A díky usilovné práci Komunistické strany Československa a pokrokových mas jsme se stali součástí pokrokového tábora.

   Tato kniha je snůškou komunistické propagandy, ale bohužel i to patří k historii Československa. Zařadili jsme jí do naší knihovny, abychom mohli ukázat, jak se dá historická fakta překrucovat. Stejně jako i u ostatních představovaných publikací následuje seznam kapitol a seznam obrazových příloh.

Obsah

I. Mezinárodní pozadí mnichovské politiky

II. Buržoazní Československo na cestě k Mnichovu

III. Zesílení hitlerovského tlaku na Československo za anglo-francouzské účasti

IV. Stupňování nátlaku domácí i mezinárodní reakce na Československo

V. 21.květen 1938

VI. Mise lorda Runcimana

VII. Zářijová krize

VIII. Berchtesgaden – Godesberg – Mnichov

IX. Konec buržoazního Československa

X. Poučení z Mnichova

Obrazové přílohy

-Titulní stránka Rudého práva z 2.prosince 1937 s projevem Klementa Gottwalda v poslanecké  sněmovně.

-Titulní stránka Rudého práva z 28.června 1938 s článkem : Soudruh Litvinov o Československu.

-Demonstrace proti mnichovskému diktátu v Praze před budovou parlamentu 22.září 1938.

-Ukázka, jak řádila buržoazní cenzura: Rudé právo z 22.září 1938 před cenzurou a po ní.

-Francouzští komunisté demonstrují před budovou československého vyslanectví v Paříží proti mnichovskému diktátu 23.září 1938.

-Rudé právo ze 24.září 1938, kdy byla vyhlášena mobilizace československé branné moci.

-26.září 1938 se konala v Londýně manifestace, která žádal britskou vládu, aby bránila Československo.

-Britský ministerský předseda N.Chamberlain se členy svého kabinetu před odletem do Mnichova 29.září 1938.

-Po podpisu mnichovského diktátu v noci z 29.září na 30.září 1938 (Chamberlain, Daladier, Hitler,Mussolini).

-N.Chamberlain se po svém návratu z Mnichova do Londýna (30.září 1938) dává oslavovat jako zachránce evropského míru.

-Henleinovci, sdružení ve Freikorps, slavili triumfální vstup na československé území v pohraniční obci Hazlov u Aše 24.září 1938.

-Evakuace pohraničního města Poličky v říjnu 1938.

-Reprodukce dopisu bývalého čs.ministra zahraničních věcí dr.Chvalkovského, adresovaného německému obchodnímu zplnomocněnci v Praze, v němž žádá o sjednání schůzky dr.Háchy s Hitlerem. Dopis je datován 14.března 1939.

-Území a hranice ČSR před mnichovským diktátem, po něm a dnes. Zřetelně kontrastuje obklíčení předválečné ČSR fašistickými a polofašistickými státy s dnešní situaci. Kdy drtivá většina hranic nás spojuje se spřátelenými státy socialistickými.

 
 

 


Poslední fotografie


Kontakt

Pevnostní muzeum v Sazené z.s.

Nad Nádražím 129
Zadní Třebaň, 267 29

Vlastní muzeum se nachází
v obci Sazená.

+420 737 341 932

ropiksazena@seznam.cz