Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bojové plyny a plynové masky (publikace 1937)

4. 2. 2010

ObrazekNázev: Bojové látky a plynové masky

            (Odborná knihovna Spolku drogistů Československa-1.svazek)

Vydal: Spolek drogistů Československa

Rok vydání: 1937

Vytiskl: Grafotyp Smíchov, Praha

 

V roce 1937 uspořádal Spolek drogistů Československa kurs o bojových látkách, plynových maskách a úloze drogistů v rámci civilní protiletecké obraně. Vedení spolku se pak rozhodlo vydat tuto publikaci jako pomůcku pro samotné drogisty. V době první republiky mohl drogista ve svém obchodě prodávat plynové masky, musel, ale složit úřední zkoušky. Musel se tedy naučit nejen charakteristiku bojových látek, ale také jejich působení na organismus i předměty, musel znát způsoby dekontaminace, použití plynových masek, legislativních podmínek prodeje plynových masek, ale musel dokonce ovládat i zákon o ochraně a obraně proti leteckým útokům z roku 1935 a následných vládních nařízení, týkající se této problematiky. Samotný Spolek drogistů Československa vnímal tuto publikaci jednak jako příspěvek ke vzdělávání svých členů a v neposlední řadě jako příspěvek k obraně Československé republiky.

   Samotná publikace o rozsahu 108 stran textu je doplněna nákresem plynové masky s popisem jednotlivých částí a přehlednou tabulkou nejdůležitějších bojových látek. Protože tato kniha vyšla z popudu komerčního spolku, jsou poslední tři strany věnovány inzerci. Pokud Vás zajímá, jak tato inzerce vypadá, máte jí možnost shlédnout ve fotogalerii  ,,Expozice exponáty – Bojové látky a plynové masky“.(více)

   ObrazekTeď si můžete přečíst předmluvu knihy z pera J.Zábala (jednatel Spolku) a Fr.Kremličky (předseda Spolku):

  ,, Účelem této knihy, kterou předkládáme celé československé veřejnosti a v první řadě všem příslušníkům stavu drogistického, je snaha přispěti k výchově občanstva v protiplynové obraně a zejména pak k přípravě drogistů pro jejich významný úkol, který na sebe vezmou nejen jako prodavači plynových masek a jiných ochranných protiplynových prostředků, ale také jako rádci a instruktoři širokých vrstev občanstva v protiplynové obraně.

   Podnětem k vydání této knihy byl dán na protiplynovém kursu, pořádaném pro drogisty Spolkem drogistů Československa a také v jejím obsahu jsou shrnuty přednášky přednesené na tomto kursu – i když některé statě jsou zde napsány jinými odborníky. Obsah knihy je však ještě rozšířen o nové odborné a vědecké poznatky – právě tak jako o nové právní předpisy, které byly dodatečně vydány.

   Zatím co vědecká stať docenta MUDr. et Dr.techn.Ing.K.Kácla poskytne čtenáři jedinečnou možnost seznámiti se podrobně s pathologií a terapií bojových látek – najde drogista ve statích Ing.Fr.Kratochvíla a JUC.K.Zuckera, jakož i v souboru připojených právních předpisů vše, co potřebuje k dokonalé přípravě k úřední zkoušce, předepsané pro prodavače plynových masek.

   Doufáme, že kniha bude vděčně přijata nejen všemi příslušníky drogistického stavu, ale také celou naší veřejností.“

 Obsah

-Úkoly drogisty v civilní protiletecké ochraně ( škpt.děl. Jan Rosenbaum)

-Škody působené chemickými bojovými látkami a jejich náprava (MUDr. et Dr.techn.Ing.Karel Kácl)

          - Rozdělení a charakteristika bojových látek

          - Působení bojových látek na lidi a asanace otrav

          - Působení bojových látek na zvířata a asanace otrav

          - Působení bojových látek na potraviny a píci a asanace škod

          - Asanace území , místností a předmětů

          - Seznam nejdůležitějších asanačních prostředků

-Co se žádá od prodavače plynových masek (Ing.František Kratochvíl)

          - Aerochemický útok

          - Protiplynová obrana

-O živnosti prodeje plynových masek s hlediska právního (JUC. Karel Zucker)

-Zákon č.82 Sb. z. a n. z 11.dubna 1935 o ochraně a obraně proti leteckým útokům

-Vládní nařízení č.83 Sb. z. a n. ze dne 17.dubna 1935 o živnosti výroby, opravy a prodeje plynových masek a jejich součástek, jakož i o jejich zkoušení, dovozu a vývozu

-Vládní nařízení  č.192 Sb. z. a n. ze dne 9.července 1937, jímž se mění a doplňuje vládné nařízení ze dne 17.dubna 1935, č.83 Sb. z. a n., o živnosti výroby, opravy a prodeje plynových masek a jejich součástek, jakož i o jejich zkoušení, dovozu a vývozu, a jímž se vydávají ustanovení o některých dalších předmětech a zařízeních sloužících k ochraně proti leteckým útokům

- Přehled zkušební látky pro zkoušky prodavačů plynových masek

-Vzory žádostí

          - Žádost za připuštění ke zkoušce

          - Žádost o koncesi pro prodej plynových masek a jiných předmětů, sloužících k ochraně proti leteckým útokům

-Vzor na sestavení příruční lékárničky pro domáctnost