Jdi na obsah Jdi na menu
 


1000 slovíček pro československého vojína (německo-česky)

28. 2. 2010

ObrazekNázev: 1000 slovíček pro československého  vojína /německo-český

Autor: kapitán Robert Zýma

Vydal: Knihkupectví Fr.Večeřa v Josefově 

(schváleno MNO č.j.26.418 přes.pol.ai 1925)

Rok vydání: 1925

Rozměr / rozsah: 140mm x 102mm/ 48 stran

 

Národnostní složení Republiky Československé v letech 1918-1938 se odráželo i ve složení armády. Proto se mnozí snažili odstraňovat jazykové bariéry, které tak vznikaly. Tento útlý slovníček je soukromou iniciativou Roberta Zýmy

a knihkupectví Fr.Večeřa v Josefově. Vzhledem ke schválení Ministerstvem národní obrany se tato publikace mohla používat při výcviku jako oficiální příručka.

Záměr publikace popsal autor v předmluvě knihy:

   Tento slovníček sestavil jsem pro československé vojíny německé národnosti, Obrazekslužebního jazyka neznalé a to nejen pro vojíny činně sloužící, ale i pro ty, kteří mají činnou službu vojenskou teprve nastoupiti. Prvým má tento slovníček sloužiti, aby se utvrdili v tom, čemu se naučili slyšeným a mluveným slovem, druhým pak, by se již v životě občanském v ohledu jazykovém na vojenskouslužbu alespoň částečně připravili.

   Vodítkem při sestavování tohoto slovníčku byla mně snaha, aby byl přístupným jak co do obsahu, tak i svojí cenou každému vojínu. Proto shrnul jsem v této sbírce slovíčka pouze všeobecně vojenská a mám za to, že znalost odborných výrazů jednotlivých zbraní a služeb jest věcí speciálního výcviku.

   Mimo to může býti tento slovníček i dobrou pomůckou instruktorům při výcviku vojínů německé národnosti.

                                                                        Kapitán Robert Zýma vozatajského praporu 2

 

Obrazek